Cost Variabil Mediu (Average Variable Cost)

Costul variabil mediu (Average Variable Cost) se referă la cheltuielile productive pentru fiecare bun produs într-o firmă, într-o anumită perioadă de timp. Acest cost se calculează prin împărțirea costului total variabil la cantitatea realizată. Formula de calcul este următoarea:

CVM = CV/Q

unde,

  • CVM = Cost Variabil Mediu;
  • CV = Cost Variabil Total;
  • Q = cantitatea totală produsă.