Cost mediu (Average Cost)

Costul mediu (Average Cost) se referă la cheltuielile totale ale unei companii per unitatea de produs. Acestea se calculează prin împărțirea costurilor totale efectuate de către o companie la producția realizată într-o anumită perioadă de timp. Costul mediu se poate calcula cu ajutorul formulei următoare:

CM = CT/Q

unde,

  • CM = Costul Mediu Total;
  • CT = Costul Total;
  • Q = Cantitatea produsă.