Cost mediu

Costul mediu (Average Cost) se referă la cheltuielile totale ale unei companii per unitatea de produs. Acestea se calculează prin împărțirea costurilor totale efectuate de către o companie la producția realizată într-o anumită perioadă de timp. Costul mediu se poate calcula cu ajutorul formulei următoare:

CM = CT/Q

unde,

  • CM = Costul Mediu Total;
  • CT = Costul Total;
  • Q = Cantitatea produsă.

Să luăm ca exemplu o companie care are un cost total de 800.000 de unități monetare și o producție de 10.000 de bucăți. Utilizăm formula anterioară pentru a calcula costul mediu.

CM = CT/Q = 800.000/10.000 = 80 u.m./buc.

Împărțim costul total la cantitatea produsă și obținem un cost mediu de 80 de unități monetare. Altfel spus, pentru a realiza un produs, firma folosește în medie 80 de unități monetare.

cost mediu
Average icons created by Freepik – Flaticon