Actor economic (Economic actor)

Actorul economic (Economic actor) se referă la un termen generic folosit pentru a desemna un agent cu putere de decizie într-o situație de pe o piață sau dintr-un model teoretic. Practic, fiecare participant la o tranzacție de pe o piață, agent al cererii sau al ofertei, joacă un rol în care încearcă să-și optimizeze beneficiile potențiale rezultate în urma schimbului.