Actor economic

Actorul economic (Economic actor) este un agent cu putere de decizie pe piață sau într-un model teoretic. Un actor economic este orice individ sau firmă care are capacitatea să transforma factorii de producție în bunuri destinate pieței. Pentru a reuși acest lucru, el acționează ca vânzător și cumpărător. Practic, fiecare participant la o tranzacție, agent al cererii sau al ofertei, joacă un rol pe piață. El influențează condițiile de piață când încearcă să-și optimizeze beneficiile potențiale rezultate în urma schimbului. La nivel individual, influența unui individ este redusă, dar când comportamentul este repetat de mai mulți forțele pieței se vor schimba.

Actor economic
Actor icons created by Freepik – Flaticon