Rata de creștere economică

Rata de creștere economică (Economic growth rate) este un indicator care măsoară evoluția procentuală a Produsului Intern Brut dintr-o țară, într-o perioadă de timp dată. Practic, cu ajutorul acestui indicator se măsoară evoluția valorii bunurilor și serviciilor produse într-o economie. Această evoluție relativă este în expresie nominală. Pentru a afla creșterea reală este necesară ajustarea indicatorului cu rata inflației. Rata creșterii economice poate fi calculată trimestrial, semestrial, anual etc. O formulă prin care se poate calcula rata de creștere economică este:

Rata de creștere economică

unde,

  • Rce – rata creșterii economice;
  • PIB2 – Produsul Intern Brut în momentul actual;
  • PIB1 – Produsul Intern Brut în momentul de referință.
Rata de creștere economică
Economic icons created by Iconii – Flaticon