Produs intern brut

Un produs intern brut (Gross Domestic Product) este un indicator macroeconomic, exprimat monetar, folosit pentru a măsura cantitatea totală a produselor și serviciilor realizate într-o țară în decursul unei perioade de timp, de obicei un an de zile. O formulă de calcul pentru Produsul Intern Brut este următoarea:

PIB  = PGB – Ci

unde,

  • PIB – produsul intern brut;
  • PGB – produsul global brut;
  • Ci – consum intermediar.

De asemenea, pentru a calcula valoarea produsului intern brut, putem utiliza și o formulă care pleacă de la componența sa.

PIB = Cpr + Cpub + FBCF + E – I

unde,

  • PIB – produsul intern brut;
  • Cpr – consum privat;
  • Cpub – consum public;
  • FBCF – formarea brută a capitalului fix;
  • E – exporturi;
  • I – importuri.
produs intern brut
Gdp icons created by afif fudin – Flaticon