Consum privat

Prin consum privat (Private consumption) ne referim la acea parte din Produsul Intern Brut care măsoară cheltuielile indivizilor pentru bunuri și servicii. În consumul privat intră toate cheltuielile efectuate într-o economie, într-o perioadă de timp, de către gospodării. Consumul privat include cheltuielile pentru hrană, îmbrăcăminte, chirie și utilități, transport (inclusiv achizițiile de autovehicule), servicii din cadrul HoReCa, educație etc. Consumul privat nu cuprinde și achizițiile de locuințe, acestea fiind considerate investiții imobiliare.

Conceptul mai este întâlnit și sub numele de cheltuieli private sau cheltuieli pentru consumul personal.

Pentru extragerea consumului privat din Produsul intern Brut se poate folosi următoarea formulă:

PIB

sau

Consum privat

unde,

  • Cpr – Consum privat;
  • PIB – Produs Intern Brut;
  • Cp – Consum public;
  • I – Investiții;
  • X – Exporturi;
  • M – Importuri.

Ace

Practic, acest indicator reflectă consumul mediului privat în Produsul Intern Brut. În majoritatea economiilor, consumul privat este cea mai mare componentă a Produsului Intern Brut. De altfel, în majoritatea statelor lumii, acesta reprezintă între 50% și 75% din PIB.

Deoarece consumul privat este cea mai mare componentă a PIB-ului, acesta poate să stimuleze creșterea economică. O majorare a consumului privat duce la creșterea produsului intern brut. Desigur, este posibilă și o situație diametral opusă. O scădere bruscă a consumului privat are capacitatea să împingă economia în recesiune.