Consum privat (Private consumption)

Prin consum privat (Private consumption) ne referim la acea parte din Produsul Intern Brut care măsoară cheltuielile indivizilor pentru bunuri și servicii. Consumul privat include cheltuielile pentru hrană, îmbrăcăminte, utilități, transport, servicii HoReCa, educație etc.

Pentru extragerea consumului privat din Produsul intern Brut se poate folosi următoarea formulă:

Consum privat = PIB – Consum public – Investiții – (Exporturi – Importuri)