Consum productiv (Productive consumption)

Prin consum productiv (Productive consumption) înțelegem utilizarea de materii prime, resurse umane, financiare și tehnice în procesul de producție pentru realizarea de bunuri și servicii destinate comercializări pe piață.