Consum productiv (Productive consumption)

Prin consum productiv (Productive consumption) înțelegem utilizarea de materii prime, resurse umane, financiare și tehnice în procesul de producție pentru realizarea de bunuri și servicii destinate comercializării pe piață. Altfel spus, acest concept se referă la consumul din cadrul proceselor de producție. Consumul productiv este cel al firmelor care utilizează factori de producție pentru a realiza bunuri destinate pieței. Practic, acesta este un consum intermediar, prin care resursele sunt transformate pentru obținerea produselor și serviciilor destinate clienților finali.

consum productiv
Supply-chain icons created by Dewi Sari – Flaticon

Consumul productiv poate fi analizat în opoziție cu cel final, care nu presupune transformarea produselor într-unul nou.