Consum productiv (Productive consumption)

Prin consum productiv (Productive consumption) înțelegem utilizarea de materii prime, resurse umane, financiare și tehnice în procesul de producție pentru realizarea de bunuri și servicii destinate comercializări pe piață. Altfel spus, acesta se referă la consumul din cadrul proceselor de producție. Consumul productiv este cel al firmelor care utilizează factori de producție pentru a realiza bunuri destinate pieței. Practic, acesta este un consum intermediar, prin care se obțin produse și servicii destinate clienților finali.