Consum intermediar (Intermediate consumption)

Consumul intermediar (Intermediate consumption) se referă la bunurile și serviciile, exprimate valoric, care sunt utilizate în cadrul procesului de producție. În calculul acestui consum intermediar nu intră și uzura activelor fixe care înregistrată în urma utilizării capitalului fix. Cu alte cuvinte, acest consum reflectă resursele utilizate în procesul de producție.

(2) Consumul intermediar este indicatorul macroeconomic egal cu diferența dintre producția brută (valoarea totală vânzări dintr-o economie) și producția netă (valoarea adăugată brută/PIB).