Consum final (Final consumption)

Prin consum final (Final consumption) ne referim la produsele și serviciile utilizate de către indivizi pentru a-și satisface nevoile. Consumul final este diferit de cel intermediar care presupune utilizarea de bunuri în procesele de producție. Practic, consumul intermediar este asociat cu procesele de producție, în care se creează produsele destinate consumului final.