Rata de rentabilitate așteptată

Rata de rentabilitate așteptată (Expected rate of return) este un indicator care măsoară câștigul procentual pe care un investitor se așteaptă să-l obțină într-o perioadă de timp specificată (un trimestru, un an etc.) în urma plasării unui capital. Practic, rata măsoară, într-o formă exprimată procentual, câștigul generat într-o anumită perioadă de timp, de un capital investit. Practic, investitorul poate să compare randamentul potențial cu cel al altor direcții de investiții și să decidă, dacă face sau nu plasamentul. De exemplu, într-o formă simplistă al ar putea să-l compare cu dobânda pe care ar putea să o obțină dintr-un depozit bancar. O formulă prin care se poate calcula acest indicator este următoarea:

Rata de rentabilitate așteptată

unde,

  • Rra – Rata de rentabilitate așteptată;
  • Sî – Suma încasată;
  • K – Capitalul investit.
Rata de rentabilitate așteptată
Profit icons created by monkik – Flaticon