Rata de rentabilitate așteptată (Expected rate of return)

Rata de rentabilitate așteptată (Expected rate of return) este un indicator care măsoară câștigul procentual pe care un investitor se așteaptă să-l obțină într-o perioadă de timp specificată (un trimestru, un an etc.) în urma plasării unui capital. Practic, rata măsoară, într-o formă exprimată procentual, câștigul generat într-o anumită perioadă de timp, de un capital investit. Acest indicator măsoară randamentul capitalului investit. O formulă prin care se poate calcula acest indicator este următoarea:

Rata de rentabilitate așteptată

unde,

  • Rra – Rata de rentabilitate așteptată;
  • Sî – Suma încasată;
  • K – Capitalul investit.