Rata de retenție a venitului net (Net income retention ratio)

Rata de retenție a venitului net (Net income retention ratio) este un indicator care măsura ce procent din venitul net al unei companii este păstrat în cadrul acesteia. Practic indicatorul este o măsură procentuală care exprimă cât la sută din venitul net al unei companii (profitul) este reinvestit în aceasta. Practic, indicatorul măsoară partea din profit care nu este plătită acționarilor sub formă de dividende. Rata de retenție a venitului net poate fi calculată cu ajutorul următoarei formule:

Rata de retenție a venitului net

unde,

  • Rrvn – Rata de retenție a venitului net;
  • Vn – Venit net;
  • D- dividende.