Rata de retenție (Retention rate)

Rata de retenție (Retention rate) este un indicator generic care se utilizează într-o mare varietate de domenii, precum marketing, investiții (e.g. retenția venitului net), vânzări (e.g. retenția clienților), forță de muncă (e.g. retenția angajaților) pentru a măsura capacitatea unei companii de a dezvolta relații de lungă durată cu terții.

(2) Expresia „rata de retenție” este utilizată frecvent pentru a se face referință la rata de retenție a venitului net.