Rata de retenție a angajaților (Employee retention rate)

Rata de retenție a angajaților (Employee retention rate) este un indicator prin care se măsoară numărul de salariați care rămân într-o companie într-o perioadă analizată. Indicatorul se calculează pe baza numărului de angajați care au lucrat în întreaga perioadă analizată, nu și a celor angajați după ce aceasta a început. Pentru a calcula indicatorul se poate utiliza următoarea formulă:

rata de retenție a angajaților

unde,

  • Rra – rata de retenție a angajaților;
  • Nap – numărul total de angajați în perioada analizată;
  • Nai – numărul total de angajați la începutul perioadei analizate.