Randament

Randamentul (Yield) este un indicator economic care măsoară succesul unei investiții (profit sau pierdere) într-o perioadă de timp. Practic, randamentul studiază relația dintre factorii de producție utilizați și rezultatele obținute. Prin randament înțelegem măsurarea eficienței cu care este utilizat un factor de producție în procesul economic. Practic se măsoară capacitatea acestuia de a genera câștiguri pentru proprietarul său.

Randamentul se exprimă procentual și depinde de suma totală investită într-un obiectiv și de valoarea curentă a acestuia. Acesta poate lua diferite forme, cum ar fi dobânda, dividendul, cuponul etc. Un mod simplu pentru a calcula ce randament a avut o investiție următorul:

formulă și mod ce calcul randament
formulă randament

De exemplu, un investitor achiziționează o operă de artă pentru o sumă de bani. După ce păstrează obiectul pentru câțiva ani îl vinde pentru o sumă cu 20% mai mare. În acest caz, câștigul net este egal cu 20% din valoarea investiției. Aplicând formula de mai sus și înmulțind cu 100 se va obține același rezultat, un randament de 20%.

Randament
Yield icons created by Eucalyp – Flaticon