Ramură a economiei (Economics branch)

O ramură a economiei (Economics branch) este o parte a științei economice. Economia este o știință complexă care acoperă concepte, aspecte și probleme extrem de variate. În cadrul acesteia se studiază probleme, de la nivel de individ, la cel de stat sau de relații dintre state. Pentru facilitarea studiului unui domeniu așa complex acesta a fost împărțit în două ramuri economice, microeconomie și macroeconomie.