Administrator

Un administrator este reprezentantul legal al unei organizații. În România, administratorii legali ai firmelor sunt desemnați. de către asociați, prin intermediul Actului Constitutiv. Aceștia pot fi persoane fizice sau juridice, asociați sau nu în cadrul organizației. Orice schimbare în conducerea firmelor trebuie să fie înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

administrator
Administrator icons created by Eucalyp – Flaticon

Administratorul unei firme are o serie de responsabilități statutare, dintre care menționăm:

  • reprezintă legal firma;
  • menține relația cu autoritățile publice;
  • semnează în numele firmei;
  • realizează plăți în numele firmei;
  • ține evidența intrărilor și ieșirilor de capital din firmă;
  • depune documentele fiscale și legale;
  • obligația de a implementa deciziile Adunării Generale a Asociaților;
  • organizarea și conducerea contabilității;
  • responsabil de patrimoniul firmei;
  • etc.