Oficiul Național al Registrului Comerțului (National Trade Register Office)

Oficiul Național al Registrului Comerțului – ONRC (National Trade Register Office) este o instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției. Aceasta are funcții precum: ţinerea registrului comerţului; eliberarea de înscrisuri şi de informare; arhivarea înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerţului; asistenţă pentru persoanele fizice şi juridice supuse înregistrării în registrul comerţului și funcţia de editare şi publicare a Buletinului procedurilor de insolvenţă. ONRC oferă servicii precum: asistență pentru înregistrarea în registrul comerțului; identificarea firme statistici etc.