Oficiul Național al Registrului Comerțului (National Trade Register Office)

Oficiul Național al Registrului Comerțului – ONRC (National Trade Register Office) este o instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției. Aceasta are funcții precum:

  • administrarea și coordonarea Registrului Comerțului;
  • eliberarea de înscrisuri şi de informare;
  • arhivarea înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerțului;
  • asistență pentru persoanele fizice și juridice supuse înregistrării în registrul comerțului;
  • funcția de editare şi publicare a Buletinului procedurilor de insolvență.

ONRC oferă servicii precum: asistență pentru înregistrarea în registrul comerțului; identificarea firme statistici etc. În teritoriu, sucursalele ONRC funcționează pe lângă tribunalele județene. Relația dintre persoanele juridice și ONRC este menținută prin intermediul administratorilor sau a altor persoane împuternicite.