Ocuparea deplină (Full employment)

Ocuparea deplină (Full employment) reprezintă situația în care toate resursele de forță de muncă dintr-un oraș, regiune sau țară sunt utilizate cu eficiență maximă. Acest concept mai este întâlnit și sub numele de ocupare deplină a forței de muncă. La nivelul ocupării depline, firmele sunt forțate să importe forță de muncă externă. Conceptul cuprinde cantitatea maximă de forță de muncă pe care o economie o poate absorbi la un moment dat.