Economie intensivă în capital

O economie intensivă în capital (Capital Intensive Economy) este una în care activitatea economică este puternic tehnologizată și se bazează mai puțin pe forța de muncă. În principiu, o economie intensivă în capital se caracterizează prin eficiență și rate de productivitate superioare. Tehnologia permite obținerea de randamente mai mari și utilizarea unei cantități mai mici de muncă. Economiile slab dotate cu capital real nu sunt competitive. Vezi și economie intensivă în muncă.

economie intensivă în capital
Machinery icons created by Eucalyp – Flaticon

Practic, intensitatea în capital a unei economii sau companii se poate măsura cu ajutorul raportului dintre capital și muncă. Putem utiliza  următoarea formulă:

Ik = K/L

unde,

  • Ik – intensitatea capitalului în raport cu munca;
  • K – factorul de producție capital; Această valoare reflectă dotarea cu capital a unei țări, firme etc.
  • L – factorul de producție muncă. Această valoare reflectă dotarea cu muncă a unei țări, firme etc.

Rezultatul raportului se poate interpreta în felul următor. Dacă acesta este egal cu unu, economia nu este intensivă nici în capital nici în muncă. Dacă raportul este subunitar, economia este intensivă în muncă. Cu cât raportul este mai aproape de zero, cu atât este mai ridicată dependența de factorul de producție muncă. Când raportul este supraunitar, economia este intensivă în capital. Aceasta crește cu cât ne îndepărtăm de unu.