Capital real

Capitalul real (Real capital) este un concept care este confundat frecvent cu cel de capital fix. În realitate, capitalul real se referă la capitalul total de care dispune o companie. În cadrul său putem include atât capitalul fix, cât și cel circulant (direct productiv). În capitalul real, includem atât dotările tehnologice din companii, utilizate în producția de bunuri și servicii, cât și materiile prime, stocurile, numerarul. Aceste elemente pot fi analizate în opoziție cu formele de capital cu lichiditate scăzută. În contabilitate, aceste elemente de capital sunt înregistrate ca active sau obiecte de inventar.

capital real
Capital venture icons created by Nhor Phai – Flaticon