Capital fix (Fixed capital)

Capitalul fix (Fixed capital) este o parte a capitalului real, formată din activele unei firme care nu sunt distruse în procesul de producție și pot fi reutilizate în ciclurile viitoare. Capitalul fix include imobile, echipamente tehnice, plantații, mijloace de transport, brevete etc. Activele de capital fix au o lichiditate extrem de scăzută în timp și se amortizează în perioade lungi de timp. Restul activelor dintr-o companie sunt înglobate în capitalul circulant.