Capital fix

Capitalul fix (Fixed capital) este o parte a capitalului real, formată din activele unei firme care nu sunt distruse în procesul de producție și pot fi reutilizate în ciclurile viitoare. Altfel spus, capitalul fix este partea din capitalul real care este utilizată în mai multe cicluri de producție. Capitalul fix include imobile, echipamente tehnice, terenuri, plantații, mijloace de transport, brevete etc.  Activele de capital fix au o lichiditate extrem de scăzută în timp și se amortizează în perioade lungi de timp. Durata amortizării pentru unele echipamente sau clădiri se poate extinde și la zeci de ani.

capital fix

Capital venture icons created by Icongeek26 – Flaticon