Capital Uman (Human capital)

Capitalul uman (Human capital) reprezintă un activ intangibil pe care o firmă nu-l include în bilanț. Acest concept surprinde diferențele dintre cei care oferă forță de muncă și permite formarea unor echipe ajustate și îmbunătățirea capitalului uman prin investiții bine direcționate. Capitalul uman poate fi analizat prin prisma a diferite variabile, precum:

  • nivelul educației;
  • experiența;
  • inteligența;
  • adaptabilitatea forței de muncă;
  • sănătatea forței de muncă;
  • capacitatea de a lucra în condiții de stres;
  • etc.