Capital Uman

Capitalul uman (Human capital) reprezintă un activ intangibil pe care o firmă nu-l include în bilanț. Acest concept surprinde diferențele dintre cei care oferă forță de muncă și permite formarea unor echipe ajustate și îmbunătățirea capitalului uman prin investiții bine direcționate. La nivelul unei țări, capitalul uman este constituit din forța de muncă disponibilă. Capitalul uman poate fi analizat prin prisma a diferite variabile, precum:

  • nivelul educației;
  • experiența;
  • nivelul de inteligență;
  • adaptabilitatea forței de muncă;
  • starea de sănătate a forței de muncă;
  • capacitatea de a lucra în condiții de stres;
  • disponibilitatea de a accepta sau nu mutarea la locul de muncă;
  • etc.
capital uman
Scholar icons created by SBTS2018 – Flaticon