Capitalizare

Capitalizarea (Capitalization) reprezintă procesul contabil prin care unele cheltuieli sunt tratate drept investiții amortizabile în active de capital pe termen lung și nu drept cheltuieli operaționale regulate care ar reduce dimensiunea profitului. Altfel spus, procesul de capitalizare se referă la achizițiile de active ale unei firme.

Capitalizarea se poate realiza prin concentrare sau centralizare.

Din perspectiva teoriei economice, capitalizarea este procesul de investiție în tehnologizarea unei întreprinderi sau a unei economii. Este vorba de tranziția de la activitățile intensive în muncă la unele intensive în capital. Creșterea ponderii tehnologiei în activitățile productive permite obținerea unor randamente mai bune. O firmă intensivă în capital va obține randamente de producție mai bune. Nivelul de capitalizare poate să fie și un indicator al dezvoltării unei țări.

capitalizare, întreprindere intensivă în capital
Image by pch.vector on Freepik

(2) Capitalizarea poate să se mai refere și la transformarea profiturilor acumulate de companii în capital social. Procesul se referă la creșterea capitalului social al unei întreprinderi din surse interne. El este însoțit de emiterea și distribuirea de acțiuni către acționarii existenți. Alocarea de noi acțiuni se face proporțional, în funcție de numărul de titluri de valoare deținut de fiecare asociat.

De exemplu, să ne imaginăm o companie pe acțiuni cu un capital social de 50 de milioane de unități monetare care are emise 5 milioane de titluri de valoare. Adunarea Generală a Acționarilor decide să capitalizeze o parte a profitului prin emisiunea a încă 5 milioane de acțiuni. După emisiune acestea se distribuie acționarilor în raport de 1 la 1.

(3) Capitalizarea poate să se refere și la procesul de acumulare de capital.