Capital nominal

Capitalul nominal (Nominal capital) sau capitalul autorizat, se referă la titlurile de valoare care sunt desemnate acționarilor. Practic, acesta reprezintă capitalul social calculat pe baza titlurilor de valoare emise. În România, capitul nominal poate fi emis sub formă de părți sociale sau acțiuni.

De exemplu, până la finalul lui 2020 capitalul nominal minim al unui SRL proaspăt înființat era de 200 de lei. Pentru acest capital nominal se emiteau 20 de părți sociale, fiecare egală cu 10 lei. Creșterea capitalului social presupunea emisiunea de noi părți sociale cu valoare nominală de 10 lei. După actualizarea legislației, capitalul social minim a fost eliminat și valoarea unei părți sociale a scăzut la 1 leu.

Pentru o Societate pe Acțiuni, se emit titluri de valoare a căror valoare scriptică totală este egală cu cea a capitalului nominal. Prin emisiunea de acțiuni în limita capitalului nominal și listarea lor pe bursă se încearcă atragerea de finanțare în companie și creșterea capitalului total al companiei. O apreciere pe bursă a valorii titlurilor de valoare va determina o creștere a capitalizării firmei. Modificarea evaluării bursiere nu va modifica valoarea de emisiune a unei acțiuni, dar proprietarii titlurilor de valoare le vor putea vinde la prețul pieței.

Capital nominal
Image by pch.vector on Freepik