Ordin de plată (Payment Order)

Un ordin de plată – OP (Payment Order) reprezintă o instrucție și comandă către o bancă. Acesta îmbracă forma unui document bancar, prin care titularul unui cont ordonă instituției financiare executarea unei plăți. Acesta reprezintă o indicație a titularului unui cont, prin care se direcționează un transfer de fonduri către un terț.