Persoana juridică

Persoana juridică (Legal entity) este o entitate constituită de una sau mai multe persoane pentru atingerea unui scop. Persoana are o existență recunoscută legal, din care izvorăsc drepturi și obligații. Astfel, organizația are un statut juridic în baza căruia poate face achiziții și deține proprietăți, încheia contracte, avea creanțe și debite și a da sau fi dată în judecată pentru activitățile sale. Cu alte cuvinte, o persoană juridică răspunde în fața legii și poate să fie trasă la răspundere de către asociați, clienți, furnizori sau indivizi afectați de eventuale externalități negative.

Persoanele juridice pot fi organizate în scopul obținerii profitului sau pentru atingerea altor obiective sociale. Când scopul este obținerea profitului, vorbim despre o întreprindere sau companie. Atunci când se urmărește atingerea altor obiective, ne referim la o asociație sau un O.N.G.

persoana juridică
Company icons created by Freepik – Flaticon

Dintre formele pe care le poate lua persoana juridică (legal entity) menționăm:

  • Cooperativă Agricolă;
  • Întreprindere Individuală (Î.I.);
  • Societate pe acțiuni (S.A.);
  • Societate cooperativă;
  • Societate cu Răspundere Limitată (S.R.L.);
  • Societate în Comandită Simplă (S.C.S.);
  • Societate în Comandită pe Acțiuni (S.C.A.);
  • Societate în Nume Colectiv (S.N.C.);
  • Organizație Cooperatistă de Credit;
  • Organizație Non-Guvernamentală (O.N.G);