Încasare marginală (Marginal Income)

Încasarea marginală (Marginal Income) reprezintă venitul adițional generat de vânzarea unei unități suplimentare dintr-un produs sau serviciu. Practic, încasarea marginală este egală cu prețul de vânzare al ultimului bun economic transferat către un client. Pentru calcularea încasării marginale se poate utiliza următoarea formulă:

încasare marginală

unde,

  • Îmg – Încasare marginală;
  • ΔÎT – variația încasării totale;
  • ΔQ – variația cantității vândute.