Încasare marginală (Marginal Income)

Prin încasare marginală (Marginal Income) înțelegem venitul adițional generat de vânzarea unei unități suplimentare dintr-un produs sau serviciu. Practic, încasarea marginală este egală cu prețul de vânzare al ultimului bun economic transferat către un client. Pentru a calcula încasarea marginală se poate utiliza următoarea formulă:

încasare marginală

unde,

  • Îmg – Încasare marginală;
  • ΔÎT – variația încasării totale, adică încasarea totală din prezent minus cea din anul de referință;
  • ΔQ – variația cantității vândute, mai precis cantitatea din prezent minus cea.

De exemplu, o firmă vinde 100 de produse în anul 1 și 135 în anul doi. Prețul la care le comercializează este de 20 de unități monetare.  Ca să calculăm încasarea marginală vom utiliza formula de mai sus.

Îmg = (ÎT2 -ÎT1)/(q2 – q1)

ÎT2 = P*q2 = 20*135 = 2700 u.m.

ÎT1 = P*q1 = 20*100 = 2000 u.m.

deci,

Îmg = (2700-2000)/(135-100) = 700/35=20 u.m.