Organizația non-guvernamentală (ONG)

Organizația non-guvernamentală (ONG) este conform articolului 4 din ordonanța 26/2000: „subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.”

Acest tip de organziație presupune frecvent muncă voluntariat din partea membrilor. De multe ori,  ONG-urile sunt create pentru scopuri sociale. Ele nu urmăresc obținerea de profit.