Optimul Pareto (Pareto optimality)

Optimul Pareto (Pareto optimality) reprezintă o situație în care resursele economice dintr-o economie sunt distribuite în cel mai eficient mod posibil. Acestea nu pot fi redistribuite în favoarea unui individ fără a înrăutăți, în același timp, situația altuia. Conceptul a fost numit așa după economistul Vilfredo Pareto. Acesta a folosit conceptul în mod intensiv, în studiile sale privind eficiența economică și distribuția veniturilor.