Ajutor condiționat (Conditional aid)

Prin ajutor condiționat (Conditional aid) înțelegem o formă de asistență financiară sau materială, de tip bilateral, care vine însoțită de îndeplinirea unor criterii. De exemplu, țara care acordă ajutorul poate să impună condiții legate de respectarea statului de drept și a libertății comerțului sau își poate negocia anumite avantaje în relațiile bilaterale.