Alocare eficientă

Conceptul de alocare eficientă (Efficient Allocation) se referă la modul optim de distribuție a resurselor pentru a maximiza utilizarea lor și rezultatele. Între aceste resurse putem include capitalul, materiile prime, forța de muncă etc. Alocarea eficientă presupune identificarea celor mai eficiente metode de producție care să permită minimizarea pierderilor de resurse.

Conceptul este utilizat și în conexiune cu alocarea capitalului pe piețele financiare.

alocare eficientă
Distribution icons created by juicy_fish – Flaticon

În principiu, în economie se analizează două modalități de alocare a resurselor:

  • Liberă – În acest caz piața decide cum anume sunt distribuite resursele, în funcție de cerere și ofertă. Prețurile se formează liber și încorporează informația necesară pentru a decide cum anume să fie distribuite resursele. Piața liberă asigură cea mai bună alocare a resurselor posibilă.
  • Intervenționistă – Măsura în care se reglementează piața poate să varieze de intervenții care distorsionează prețurile la centralizarea totală. Alocarea nu poate fi optimă când se intervine pe piață și devine ineficientă în cazul centralizării deoarece calculul economic nu este posibil.