Alocare resurse

Alocarea resurselor (Resource allocation), la nivelul unei companii, se referă la deciziile manageriale privind modul de distribuire a resurselor rare, în vederea realizării de produse sau servicii. Într-o companie strategia de alocare resurse poate face diferența dintre profit și pierdere. O bună planificare a alocării resurselor este esențială în atingerea obiectivelor. În cadrul firmei, managementul trebuie să decidă cum să aloce forța de muncă și materiile prime pentru a realiza scopurile.

alocare resurse
Document icons created by Assia Benkerroum – Flaticon

(2) Alocarea resurselor, la nivelul unei economii, se referă la modul în care sunt distribuite resursele pentru atingerea diferitor nevoi. În principiu, resursele pot fi distribuite prin planificare centralizată și pe piața liberă, la întâlnirea dintre cerere și ofertă.