Alocare resurse (Resource allocation)

Alocarea resurselor (Resource allocation), la nivelul unei companii, se referă la deciziile manageriale prin care se decide modul de distribuire a resurselor rare, în vederea realizării de produse sau servicii. Deoarece modul de alocare al resurselor dintr-o companie poate face diferența dintre profit și pierdere, acesta este tratat cu atenția cuvenită în managementul strategic. O bună planificare a alocării resurselor este esențială în atingerea obiectivelor.

(2) Alocarea resurselor, la nivelul unei economii, se referă la modul în care sunt distribuite resursele pentru atingerea diferitor nevoi. În principiu, există două moduri prin care resursele pot fi distribuite la nivelul unei economii, prin planificare centralizată și pe piața liberă, prin întâlnirea dintre cerere și ofertă.