Asigurarea de viață (Life insurance)

Asigurarea de viață (Life insurance) este un contract prin care o persoană urmărește să își protejeze familia sau apropiații de un eveniment neprevăzut, în speță decesul său. Polița este emisă de o firmă specializată și obiectul ei îl constituie viața persoanei asigurate. Contractantul desemnează beneficiarul poliției și, de obicei, plătește prima aferentă acesteia. În principiu, printr-o asigurare de viață, un beneficiar este protejat financiar de pierderea venitului realizat de titularul poliței. De exemplu, dacă într-o familie formată din doi părinți și doi copii, unul dintre părinți decedează, veniturile se reduc cu 50% și gospodăria cu 25%. Dacă părintele supraviețuitor este beneficiarul poliței de viață a celui decedat, prima de asigurare poate să compenseze pierderea a 50% din veniturile gospodăriei.