Asigurarea de viață

Asigurarea de viață (Life insurance) este un contract prin care o persoană urmărește să își protejeze familia sau apropiații de un eveniment neprevăzut, în speță decesul său. Polița de asigurare este emisă de o firmă specializată și obiectul ei îl constituie viața persoanei asigurate. Contractantul desemnează beneficiarul poliției și, de obicei, plătește prima aferentă acesteia. În principiu, printr-o asigurare de viață, un beneficiar este protejat financiar de pierderea venitului realizat de titularul poliței. Într-o familie formată din părinți și doi copii, dacă un părinte decedează, se reduc veniturile cu 50%. Dacă părintele supraviețuitor este beneficiarul poliței de viață a celui decedat, prima de asigurare poate compensa pierderea veniturilor gospodăriei.

asigurare de viață
Life insurance icons created by pojok d – Flaticon