Asigurare (Insurance)

Asigurarea (Insurance) este un contract prin care o persoană, fizică sau juridică, urmărește să se protejeze financiar de efectele nefaste ale unui eveniment neprevăzut. Poliția aferentă contractului este emisă de către o firmă specializată și obiectul contractului îl constituie bunul sau viața asigurată. Principiul asigurărilor presupune ca o mulțime de beneficiari potențiali să plătească prime recurente din care să se despăgubiri consistente pentru cei afectați de evenimente neprevăzute. Polițele de asigurare pot să acopere riscuri diverse legate de proprietate, viață, sănătate etc.