Cerere elastică (Elastic demand)

Conceptul de cerere elastică (Elastic demand) sau cererea cu elasticitate supraunitară se referă la situația în care, în condiții de caeteris paribus, creșterea prețurilor bunurilor și serviciilor atrage o scădere mai mult decât proporțională a cererii pentru acestea.

Similar, o scădere a prețurilor bunurilor și serviciilor atrage o creștere mai mult decât proporțională a cererii pentru acestea.

Să luăm ca exemplu o piață în care în urma creșterii prețului, de la 8 la 9 u.m., are loc o scădere a cantității cerute, de la 10 la 8 bucăți.

Piață cu cerere elastică
Piață cu cerere elastică

Știm că formula pentru calculul elasticității în funcție de preț este:

formula elasticității cererii

deci, in cazul nostru, înlocuim datele și obținem

Ecp = – (7-10)/(9-8) * 8/10 = 3*4/5 = 12/5 = 2,4.

Elasticitatea în funcție de preț este supraunitară, deci o creștere a prețurilor cauzează reducerea cantității cerute într-o proporție mai mare.

Din date putem calcula și impactul creșterii prețurilor asupra valorii vânzărilor. Vedem că inițial pe piață se vindeau produse în valoare de 80 de u.m. (Po*qo = 8*10= 80 u.m.) și, după majorare, de 63 u.m. (P1 *q1 = 9*7= 63 u.m.). Valoarea vânzărilor de pe piață scade cu 17 u.m. (80 u.m. – 63 u.m.). Cu alte cuvinte, sensibilitatea la preț a consumatorilor este relativ mare.