Cerere cu elasticitate unitară

Conceptul de cerere cu elasticitate unitară (Unit elastic demand) sau cererea unitară se referă la situația în care, în condiții de caeteris paribus, creșterea prețurilor bunurilor și serviciilor atrage o scădere proporțională a cererii pentru acestea.

Similar, scăderea prețurilor produselor și serviciilor atrage o creștere proporțională a cererii pentru acestea.

Să luăm ca exemplu o piață în care are loc o creștere prețului unui bun, de la 5 la 6 u.m. Ca urmare a acestei creșteri de preț, cantitatea  cerută scade de la 10 la 8 bucăți.

Cerere cu elasticitate unitară

Știm că formula pentru calculul elasticității în funcție de preț este:

formula elasticității cererii

deci, in cazul nostru, înlocuim datele și obținem

Ecp = – (8-10)/(6-5) * 5/10 = 2*5/10 = 1

Elasticitatea în funcție de preț este unitară, deci o creștere a prețurilor determină o reducere proporțională a cantității cerute. Vedem în graficul de mai sus, cum o creștere cu 20% a prețului de piață atrage o scădere cu 20% a cantității cerute.

Din date, putem calcula și impactul creșterii prețurilor asupra valorii vânzărilor. Vedem că inițial pe piață se vindeau produse în valoare de 80 de u.m. (Po*qo = 5*10= 50 u.m.) și, după majorare, de 48 u.m. (P1 *q1 = 6*8= 48 u.m.). Valoarea vânzărilor de pe piață scade cu două unități  monetare  (50 u.m. – 48 u.m.).

Curba pentru cerere cu elasticitate unitară este reprezentată grafic ca o hiperbolă echilaterală.