Cerere perfect elastică (Perfectly elastic demand)

Conceptul de cerere perfect elastică (Perfectly elastic demand) se referă la o situație ipotetică în care, în condiții de caeteris paribus, creșterea infinitezimală a prețurilor bunurilor și serviciilor atrage modificări semnificative ale cererii pentru acestea. Teoretic, orice scădere a prețului, sub nivelul lui P, va determina o cerere infinită. De asemenea, o creștere a prețului, deasupra lui P, va duce la o cerere zero.

Cererea perfect elastică este doar un concept teoretic. Scopul modelului este unul strict didactic. În practică este improbabilă o situație în care modificarea nesemnificativă a prețurilor să modifice semnificativ cererea.

Grafic cerere perfect elastică
Sursă: Grafic realizat de autor, Cerere perfect elastică

Grafic, elasticitatea perfectă a cererii se reprezintă printr-o dreaptă paralelă cu abscisa.