Cerere perfect elastică

Conceptul de cerere perfect elastică (Perfectly elastic demand) se referă la o situație ipotetică în care, în condiții de caeteris paribus, creșterea infinitezimală a prețurilor bunurilor și serviciilor atrage modificări semnificative ale cererii pentru acestea.

După cum putem observa în graficul următor, situația de elasticitate perfectă a cererii se reprezintă printr-o dreaptă paralelă cu abscisa. Teoretic, orice scădere a prețului, sub nivelul lui P, va determina o cerere infinită. La nivelul prețului P, clienții sunt dispuși să achiziționeze toată oferta disponibilă pe piață.  De asemenea, o creștere a prețului, deasupra lui P, va duce la o cerere zero.

Grafic cerere perfect elastică
Sursă: Grafic realizat de autor, Cerere perfect elastică

Cererea perfect elastică este doar un concept teoretic. Scopul modelului este unul strict didactic. În practică este improbabilă o situație în care modificarea nesemnificativă a prețurilor să modifice semnificativ cererea. În economia reală nu există produse a căror cerere să se comporte în acest fel.

Formula de calcul a coeficientului de elasticitate al cererii în funcție de preț este:

formulă elasticitatea cererii în funcție de preț

unde:

  • Ecp – elasticitatea cererii în funcție de preț;
  • Δq – variația cantității cerute (Δq = q1-q0);
  • ΔP – variația prețului (ΔP = P1 – P0).

Când coeficientul de elasticitate al cererii este egal cu zero, aceasta este elastică.