Cerere perfect inelastică (Perfect inelastic demand)

Cererea perfect inelastică (Perfect inelastic demand) se referă la o situație ipotetică în care, în condiții de caeteris paribus, orice modificare a prețurilor bunurilor și serviciilor nu va avea nici un impact asupra cererii pentru acestea. Ca urmare a acestei situații, curba cererii va fi reprezentată printr-o dreaptă verticală.

reprezentare grafică cerere perfect inelastică
Sursă: grafic realizat de autor

După cum vedem în grafic, modificarea prețului de la P1 la P2 nu determină creșterea cantității cerute.