Amortizare liniară (Straight-Line depreciation)

Prin amortizare liniară (Straight-Line depreciation) sau constantă înțelegem o metodă de calcul a deprecierii unui activ într-o perioadă de timp. Aceasta este stabilită pe baza unor norme legale și a duratei de funcționare optime estimată pentru echipament. Prin această metodă valoarea activului este coborâtă (actualizată) la intervale regulate de timp. Aceasta se calculează prin împărțirea valorii contabile a activului la numărul de ani în care se estimează că va fi utilizat.