Amortizare liniară

Prin amortizare liniară (Straight-Line depreciation) sau constantă înțelegem o metodă de calcul a deprecierii unui activ într-o perioadă de timp. Acest tip de amortizare este stabilită pe baza unor norme legale și a duratei de funcționare optime estimată pentru echipament. Prin această metodă valoarea activului este coborâtă (actualizată) la intervale regulate de timp. Aceasta se calculează prin împărțirea valorii contabile a activului la numărul de ani în care se estimează că va fi utilizat.

amortizare lineară
Depreciation icons created by orvipixel – Flaticon

Să luăm ca exemplu un automobil în valoare de 30.000 de euro care urmează să fie amortizat în șase ani.  Vom utiliza următoarea formulă:

Aa =  Va/Na

unde,

  • Aa – amortizare anuală;
  • Va – valoare activ;
  • Na – număr ani.

Aa = 30.000/6 = 5.000 euro

Pentru a amortiza activul linear, în șase ani de zile, va fi necesară deprecierea sa contabilă cu 5.000 de euro în fiecare an.