Analiză dinamică

Conceptul de analiză dinamică (Dynamic analysis) se referă la studierea fenomenelor economice și a comportamentului lor în timp.  De obicei, acest tip de analiză presupune utilizarea de metode matematice și statistice prin care se studiază relațiile dintre variabilele economice și dinamica lor. De exemplu, modelele statistice pot studia modul în care diferitele variabile economice se influențează. Astfel, pot fi analizate relațiile unor variabile precum rata inflației, rata șomajului, rata angajării, rata de consum, nivelul producției, nivelul venitului etc.

Analiză dinamică
Dynamics icons created by rukanicon – Flaticon

Analizele de tip dinamice sunt esențiale în crearea de politici publice. Un Guvern trebuie să înțeleagă consecințele potențiale ale politicilor sale și analizele de acest tip pot face diferența.

Vezi și conceptul de analiză statică.