Analiză economică

Analiza economică (Economic analysis) se referă la modalitățile de studiere și interpretare a tot ce ține de activitățile productive. Analiza se poate realiza la nivel microeconomic sau macroeconomic. Când se realizează la nivel micro, scopul este înțelegerea comportamentului agentului economic care poate fi persoană fizică sau juridică. Analizele la nivel macroeconomic urmăresc înțelegerea relațiilor care se formează la nivelul întregii economii. De asemenea, se studiază și modul în care politicile bugetare, fiscale sau monetare afectează economia. Practic, prin această analiză se urmărește determinarea eficienței activităților economice și a modului de alocare a resurselor rare. Analiza poate acoperi de la sisteme economice, la procese de producție, moduri de organizare a activității etc.

analiză economică
Analysis icons created by monkik – Flaticon