Analiză economică (Economic analysis)

Analiza economică (Economic analysis) se referă la modalitățile de studiere și interpretare a tot ce ține de activitățile productive. Prin aceasta se urmărește determinarea eficienței activităților economice și a modului de alocare a resurselor rare. Analiza poate acoperi de la sisteme economice, la procese de producție, moduri de organizare a activității etc.