Analiza intrări-ieșiri

Analiza intrări-ieșiri (Input-output analysis) este un instrument folosit pentru studierea relațiilor care apar între sectoarele industriale și gospodăriile dintr-o economie națională. Prin acest tip de analiză se urmărește înțelegerea modului în care se formează oferta, evoluează cererea, se formează capitalul etc. Această metodă de analiză, dezvoltată de către Wassily Leontief, studiază interdependențele cantitative dintre diversele industrii producătoare și consumatoare dintr-o economie.

analiza intrări-ieșiri
Output icons created by Parzival’ 1997 – Flaticon

De asemenea, metoda poate să fie folosită și la nivelul organizațiilor. De exemplu, aceasta este folosită în firme pentru a calcula eficiența procesului de producție și nivelul de productivitate. Ele pot calcula de câți factori de producție au nevoie pentru a realiza un produs.