Analiza intrări-ieșiri (Input-output analysis)

Analiza intrări-ieșiri (Input-output analysis) este un instrument folosit pentru studierea relațiilor care apar între sectoarele industriale și gospodăriile dintr-o economie națională. Prin acest tip de analiză se urmărește înțelegerea modului în care se formează oferta, evoluează cererea, se formează capitalul etc. Această metodă de analiză, dezvoltată de către Wassily Leontief, studiază interdependențele cantitative dintre diversele industrii producătoare și consumatoare dintr-o economie. De exemplu, aceatsa este folosită în firme pentru a calcula eficiența procesului de producție și nivelul de productivitate.