Arierate (Arrears)

Prin arierate (Arrears) ne referim la datoriile al căror termen de plată a fost depășit. Practic acestea apar atunci când obligațiile de plată nu sunt stinse la scadența lor. Existența acestora reprezintă o problemă pentru un stat, deoarece poate evidența dificultățile de plată ale acestuia. O administrație care are arierate mari se va împrumuta la costuri mai ridicate.