Arendaș (Land renter)

Un arendaș (Land renter) este persoana sau firma care ia în arendă un teren agricol, de la proprietarul acestuia. Arendașul contractează terenul pentru cel puțin un sezon agricol, dar, de obicei, contractul este multianual. El plătește proprietarul terenului cu o rentă financiară sau în natură, din recolta obținută. Dimensiunea rentei depinde de surpafața de teren și de randamentul pământului.