Armator

Armatorul (Ship owner) este un proprietar de nave comerciale, care face transport de persoane și mărfuri și care armează (echipează) o navă cu echipaj specializat, combustibil și alimente. Un armator exploatează nava din punct tehnic și efectuează transporturi în favoarea navlositorilor, în schimbul navlului. Acesta îți pregătește navele pentru a putea desfășura activități specifice de transport. De asemenea, de obicei, el organizează aceste transporturi și din punct de vedere logistic.

Armator
Ship icons created by Freepik – Flaticon

Altfel spus, armatorul este o persoană juridică specializată în oferirea de servicii de transport naval. Armatorul este responsabil de partea adminsitrativă a transportului efectuat de navă, de intrările în port, de eventualele pagube cauzate de echipaj etc.

Conform Shiphub, navele marilor armatori asigură circa 80% din transportul maritim de mărfuri. Între aceștia, putem menționa firmele MSC, Maersk, Hapag-Lloyd și Evergreen.