Navlosire (Freightage)

Navlosirea (Freightage) este un proces de negociere a condițiilor unui contract pentru un transport maritim sau fluvial. Acest proces de navlosire se realizează între un armator și un navlositor. În cadrul negocierii se stabilesc volumul transportat, codițiile de transport, durata transportului, condițiile speciale etc. Navlosirea este o etapă esențială în intermedierea transporturilor maritime și fluviale.