Asigurat

Un asigurat (Insured) este un individ sau o organizație care beneficiază de protecție financiară, prin prisma unui contract. Acest contract este realizat cu o companie emitentă specializată și este însoțită de o poliță de asigurare.  Prin contractul de asigurare beneficiarul este protejat de riscuri diverse, precum:

  • cele legate de distrugerea proprietății;
  • pierderea vieții;
  • pierderea capacității de muncă;
  • etc.
asigurat
Insurance icons created by Freepik – Flaticon

Asiguratul contribuie alături de alți beneficiari potențiali la un fond comun. Beneficiarul care este afectat de un eveniment neprevăzut, acoperit de poliță, va beneficia de suma asigurată.

Acoperirea poliței depinde de aversiunea față de risc a asiguratului. Cu cât are o aversiune mai mare, acesta va căuta să încheie una sau mai multe polițe cu acoperire mai bună.