Audit fiscal

Auditul fiscal (Fiscal audit) este un proces complex, prin care se verifică dacă o afacere este sănătoasă din punct de vedere financiar. Această evaluare este realizată de către un auditor autorizat, cu expertiză în evaluarea financiar-contabilă a firmelor. Prin procesul de audit, se verifică dacă fondurile financiare ale firmei au fost folosite conform destinației lor. Se verifică dacă au existat cheltuieli neautorizate, greșeli contabile sau fonduri alocate greșit.

Audit fiscal
Fotografie de la Pixabay

Procesul de audit fiscal este necesar când se verifică modul în care a fost administrată o firmă. De exemplu, acționarii unei companii, care au suspiciuni legate de echipa de executivi, pot solicita un audit de acest gen. Această analiză externă a datelor fiscale le permite să afle dacă investiția lor este în siguranță.

Acest tip de audit este utilizat și atunci când se realizează investiții într-o firmă, când se cumpără organizații sau când au loc fuziuni. Prin această evaluare a conduitei fiscale, investitorii vor să se asigure că investiția lor nu ajunge la firme cu probleme. Auditul le permite să afle dacă există probleme într-o firmă, dacă acestea sunt grave și dacă pot fi corectate. De asemenea, este importantă și identificarea cauzei lor. Este clar că o mică eroare, comisă din neglijență, este mai puțin gravă ca una intenționată.