Avantaj competitiv

Prin avantaj competitiv (Competitive advantage) înțelegem un element prin care o companie se distinge de competitorii săi. Avantajul poate să fie unul concret sau unul la nivel de percepție a consumatorilor.  Important este și ca aceste avantaje să nu fie ușor de imitat de către concurenți. Avantajele competitive pot să apară în fiecare etapă a procesului de producție. Exemple de avantaje competitive pot fi accesul exclusiv la resurse de calitate superioară (materiale, umane sau financiare), amplasarea afacerii într-un vad comercial valoros, informații de calitate etc.

Avantaj competitiv
Advantage icons created by noomtah – Flaticon

Și brevetele de invenții care protejează tehnologii sau produse inovative sunt avantaje competitive. Firmele care dețin astfel de protecții legale pot să-și formeze monopoluri prin brevete. Acestea le oferă protecție timp de zeci de ani, o perioadă suficient de lungă pentru a-și asigura dominația pieței.

Conceptul nu trebuie confundat cu teoria avantajului comparativ, dezvoltată de către David Ricardo în secolul XIX.