Informație

Prin informație (Information) înțelegem cunoștințele sau datele obținute în urma cercetării sau învățării. Nu toate informațiile au valoare economică, motiv pentru care o parte a activității de cercetare & dezvoltare se desfășoară în mediul public. Este vorba în special de cercetarea care este considerată importantă, dar este greu de monetizat pe piață. În cadrul firmelor se pune accentul pe activitatea de C&D care permite obținerea de informații cu valoare economică. Aici se urmărește creșterea know-how-ului brevetabil, care poate oferi avantaje competitive.

informație
Information icons created by Freepik – Flaticon

Din punct de vedere al calității și accesibilității, informațiile pot fi: